Dominostrik

Teknik

Vejledning fra DROPS
Se også vejldning PåPinden.dk

HEL DOMINORUDE

Strikkes således:
Sæt 1 mærketråd i den midterste m.
1.p (= vrangen): Strik ret
2.p (= retsiden): Strik ret til der er 1 m tilbage før mærketråden, tag 1 m løst af p, 2 ret sm, løft den løse m over, strik ret p ud.
Gentag 1. og 2.p, dvs at der tages 2 m ind på midten af ruden på hver 2.p til der er 1 m tilbage på p, klip tråden og træk den igennem m.

HALV DOMINORUDE (horisontal)

Strik 19-21-23 m op mellem 2 ruder fra forrige række.
Strik som hel dominorude men i tillæg til indtagningen på midten af ruden, sættes den sidste m i slutningen af hver p (from 1.p fra vrangen) på 1 tråd. Fortsæt således til der er 3-4-3 m tilbage på p.
Str 35/37 + 41/43: 3 m tilbage på p (dvs 4-5 m på tråden i hver side).
Strik 1 p ret fra vrangen over de 3 m. Næste p (= retsiden) strikkes således: Tag 1 m løst af p, 2 m ret sm, løft den løse m over. Klip tråden og træk den igennem den sidste m.
Str 38/40: 4 m tilbage på p.
Næste p (= retsiden) strikkes således: Tag 1 m løst af p, 2 m ret sm, løft den løse m over, den sidste m på p sættes på tråden i siden (dvs 5 m på tråden i hver side). Klip tråden og træk den igennem den sidste m.

HALV DOMINORUDE (vertikal)

Start med 10-11-12 m.
1.p (= vrangen): Strik ret
2.p (= ret): Strik til der er 2 m tilbage før mærketråden, 2 m ret sm. På ruden i slutningen af p strikkes der modsat, dvs 2 m efter mærketråden strikkes ret sm.
Gentag 1. og 2. p, dvs der tages 1 m ind i ruden (mot under foden) på hver 2.p til der er 1 m tilbage. Klip tråden og træk gennem m.