3 gule organænder klar til at indtage Voldum

Så er disse tre ænder klar til at blive sluppet løs i Voldum

I forbindelse med den årlige organdonationsdag, lørdag den 14. oktober 2017, sætter Cystisk Fibrose Foreningen fokus på vigtigheden af at tage dialogen om organdonation i samarbejde med Dansk Center for Organdonation og en række andre patientforeninger. Se mere på Cystisk Fibroses hjemmeside